Huiswerkbegeleiding Venlo - huiswerk maken en leren

Huiswerkbegeleiding en bijles

Leerlingen op de basisschool lopen soms vast op bepaalde vakken. Vaak is dat rekenen of begrijpend lezen. Bijles hiervoor kan dan helpen om de opgelopen achterstand weg te werken. Als een leerling echter vastloopt bij een vak, verdwijnt hiermee ook vaak het enthousiasme om zijn/ haar best te doen hiervoor. En door regelmatig een faalervaring op te doen, kan het zelfvertrouwen een deuk oplopen.

Om dit negatieve gevoel voor een vak om te buigen, werken we bij Bewust Bekwaam aan succeservaringen zodat jouw kind weer gemotiveerd raakt en zelfs weer plezier krijgt in het vak. Op school worden hierdoor ook weer betere resultaten behaald.

Een soepele overgang van basisschool naar middelbare school

Meer rust in je hoofd en minder stress met een goede planning!

De overstap van groep 8 naar de brugklas is erg groot. Brugklassers hebben aan zoveel nieuwe dingen te wennen. Wennen aan een nieuwe school, wie worden de nieuwe vrienden of vriendinnen en voor elk vak is er een andere docent die op zijn eigen manier lesgeeft en eigen regels heeft in de klas.

Daarbij komt nog het huiswerk. Waar in groep 8 twee tot vijf keer per week een paar blaadjes huiswerk werd meegegeven, krijgen leerlingen in de brugklas meestal elke dag huiswerk op voor meerdere vakken. Als een leerling niet weet hoe te plannen, op welke manier voor ieder vak het beste geleerd kan worden en welke leerstijl het beste past, kan dit zeker in het begin overweldigend zijn. Een training leren leren of plannen in groep 7 of 8 draagt bij aan een goede voorbereiding op de brugklas.

Huiswerkbegeleiding op de middelbare school

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het op school niet loopt zoals je kind graag zou willen. Tijdens de huiswerkbegeleiding gaan we uitzoeken wat de reden is dat het niet lukt. Misschien ligt het aan het nog niet goed kunnen plannen. Of lukt het plannen wel, maar wordt deze planning vervolgens niet uitgevoerd. Wellicht weet jouw kind nog niet hoe hij/ zij het beste kan leren. Vaak zijn leerlingen niet bekend met welke manieren van leren er allemaal zijn en welke leerstijl het beste bij hen past. Of heeft een leerling moeite met concentratie of motivatie. Of last van spanning en stress. Misschien is je kind wel een beelddenker en verwerkt het de stof op een niet passende manier.

Het is soms een zoektocht om te vinden wat past bij een kind, maar we vinden altijd iets dat werkt! Huiswerkbegeleiding bij Bewust Bekwaam is individuele huiswerkbegeleiding en een op maat afgestemd traject. 

Werken aan mindset draagt bij aan succes op school!

Brede aanpak

Vaak wordt bij huiswerkbegeleiding alleen gekeken naar het plannen van huiswerk en manieren waarop schoolwerk gemaakt en geleerd kan worden. Bij Bewust Bekwaam kijken we ook naar de mindset van een leerling en werken we hier samen aan indien nodig. Gedachten zijn immers ook van grote invloed op prestaties op school. Mindset speelt een belangrijke rol bij het behalen van je doelen.

Daarnaast worden de executieve functies in kaart gebracht. Dit zijn 11 vaardigheden die nodig zijn om goed mee te kunnen komen op school. En ook in je verdere leven. Huiswerkbegeleiding bij Bewust Bekwaam is hierdoor meer studiebegeleiding.

Wanneer weet je of huiswerkbegeleiding iets is voor jouw kind?

Als je één of meerdere dingen herkent bij jouw kind:

• Haalt regelmatig onvoldoendes op school
• Besteedt meer tijd aan schoolwerk dan dat je van de cijfers zou verwachten
• Geen tijd voor een bijbaantje of weinig vrije tijd doordat er veel tijd aan het schoolwerk wordt besteed
• Regelmatig discussies over schoolwerk in huis en hierdoor stress en ongezelligheid
• Stress bij toetsen of een toetsweek
• Faalangst
• Uitstelgedrag
• Moeite met concentreren
• Motivatieproblemen

Dit zijn allemaal tekenen dat je kind het schoolwerk op een manier aanpakt die niet werkt voor hem/ haar. De individuele huiswerkbegeleiding bij Bewust Bekwaam zal voor verbetering van deze situatie zorgen.

De kans dat er een positieve verandering plaatsvindt, wordt aanzienlijk vergroot als je kind zelf iets wil veranderen aan hoe het schoolwerk aangepakt wordt. Alleen als er iets verandert in de aanpak, kun je andere resultaten verwachten. 

Waarom kies je voor begeleiding bij Bewust Bekwaam?

Bij Bewust Bekwaam zijn kinderen en jongeren aan het juiste adres als ze hulp willen bij het aanpakken van hun schoolwerk, mindset en executieve functies zodat ze betere resultaten halen op school, er meer rust is en het zelfvertrouwen groeit!

Wil je weten of Bewust Bekwaam iets voor jouw kind kan betekenen? Neem dan contact op voor meer informatie of een geheel vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek.


Alleen kun je veel, samen kun je meer!