Huiswerkbegeleiding Venlo - huiswerk maken en leren

Het belang van ogen

Een kind dat op school niet goed meekomt met lezen, spelling of rekenen krijgt vaak extra instructie en extra werk. Levert dit niet op wat je ervan zou mogen verwachten, dan kan de oorzaak een probleem met de ogen zijn. Ook als de ogen al eens zijn onderzocht en de conclusie was dat er geen bril nodig is. Scherp kunnen zien betekent namelijk niet dat je ook zonder klachten goed kunt kijken.

Samenwerking van de ogen

Dit ziet iemand met fixatie disparatie. Alleen door veel inspanning van de ogen en het visuele systeem zullen de letters tijdelijk weer stil gaan staan. Dat kost veel energie.

Beide ogen nemen informatie op uit de omgeving. Deze informatie wordt naar de hersenen gestuurd, die er één beeld van maken. Niet altijd richten de ogen op hetzelfde punt waardoor de hersenen twee verschillende beelden moeten verwerken tot één beeld. Ogen werken dan niet goed samen en kunnen bij het lezen de regel niet goed volgen, slaan woorden of letters over of er worden verkeerde letters gelezen. Als de twee binnenkomende beelden door de hersenen niet verwerkt kunnen worden tot één scherp beeld ziet een kind ‘dansende’ letters of ziet dubbel. We spreken in deze gevallen van een visuele disfunctie / fixatie disparatie, een onzichtbare belemmering bij spelling, lezen en / of rekenen.

Je kunt je voorstellen dat lezen langzamer gaat, het vermoeiend is en een kind er zelfs afkeer van kan krijgen. Vaak zie je ook een slechtere concentratie. Het ontwikkelen van een visueel woordbeeld is hierdoor moeilijker. Door problemen met de oogsamenwerking kan de score van een kind bij een intelligentietest zelfs lager uitvallen.

Dyslexie of toch niet?

Een onjuiste oogsamenwerking geeft vergelijkbare klachten als dyslexie. Het komt voor dat er ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat.

Bij het vermoeden van dyslexie is een visuele screening aan te raden. Vaak kunnen lees- en leerproblemen aanzienlijk verminderd worden.

Visuele screening en ogen trainen

Angelique Schoeber is visueel screener - bioptor

Visuele problemen hoeven geen problemen te blijven! Angelique Schoeber is gediplomeerd visueel screener en onderzoekt of de ogen juist richten en de samenwerking van de ogen. Dit gebeurt met een bioptor, een meetinstrument. Door een screening met de bioptor wordt een mogelijke visuele disfunctie opgespoord.

Met de informatie van de visuele screening worden op maat afgestelde oefeningen aanbevolen die ook thuis gedaan kunnen worden. Afhankelijk van de uitslagen van de visuele screening wordt in bepaalde gevallen eerst het linkeroog getraind, in andere gevallen eerst het rechteroog. Soms kunnen we met beide ogen tegelijkertijd aan de slag.

Het trainen van de ogen kun je vergelijken met naar de sportschool gaan. Na een tijdje zie je armen, benen en het lichaam gespierder worden. Zo kun je ook de ogen trainen en ervoor zorgen dat oogspieren sterker worden zodat de ogen de juiste bewegingen kunnen maken.

Wanneer krijgen kinderen last van visuele problemen?

Angelique Schoeber is gediplomeerd visueel screener

Meestal zie je op de basisschool al dat kinderen er hinder van hebben. Maar er zijn ook genoeg jongeren waar het op de middelbare school pas tot uiting komt, zoals moeite hebben bij het leren leren. Een aantal van deze kinderen hebben hun oogproblematiek tot dan toe met hun intelligentie kunnen compenseren. Bedenk dat het nooit te laat is om hier nog iets aan te doen! Ook deze jongeren kunnen door hun ogen te trainen weer beter meekomen op school.

WIST JE DAT...

… als ogen richtproblemen hebben, het heel moeilijk is om makkelijk en soepel te kunnen lezen?
Ervaar het zelf maar eens: Houd je potlood 2 cm vóór je papier. Richt je ogen op de potloodpunt, blijf ernaar kijken en probeer ondertussen de tekst erachter te lezen.

… als een kind tijdens het lezen het hoofd meebeweegt of de vinger gebruikt om de regels te volgen omdat het anders op de verkeerde regel verder leest of letters of woorden overslaat, dit kan komen doordat de ogen moeite hebben met oogvolgbewegingen? Daardoor kan een kind niet snel lezen en is begrijpend lezen lastig. Het kind wordt moe van het lezen en krijgt er soms zelfs hoofdpijn van.


TEST ZELF hoe de oogvolgbewegingen bij jouw zoon of dochter gaan.


Twee ogen zien meer dan één...