Wie is het gezicht achter Bewust Bekwaam?

Ik ben Angelique Schoeber en woon met mijn man en 3 kinderen (12, 16 en 19 jaar) in Venlo. Na mijn studie Bedrijfseconomie, waarbij Psychologie een van mijn favoriete vakken was, heb ik bij diverse grote en kleinere bedrijven in binnen- en buitenland gewerkt. Hier heb ik veel inspiratie opgedaan, een brede kijk op het leven gekregen en meer inzicht gekregen in waar mijn interesses liggen. Na terugkomst in Nederland liepen we er al snel tegenaan dat het aanbod op school onvoldoende aansloot bij wat onze kinderen nodig hadden. Ik verdiepte me in hun problematieken, liever gezegd uitdagingen, zocht het internet af naar mogelijkheden om hen te kunnen ondersteunen, las vele boeken, woonde lezingen en workshops bij en volgde opleidingen en cursussen. Mijn kennis en ervaring op het gebied van leren leren, hoogbegaafdheid, beelddenken, dyslexie, mindset, faalangst, huiswerkbegeleiding en coaching nam toe. Gaandeweg groeide de wens om ook andere kinderen met leermoeilijkheden op school te helpen. Van mijn droom maakte ik werkelijkheid en zo ontstond Bewust Bekwaam!

Met de stappen die ik heb gezet in mijn leven, probeer ik behalve van mijn dromen werkelijkheid te maken, ook een inspiratiebron te zijn voor anderen. Na 4 hartinfarcten weet ik als geen ander hoe hard je soms moet werken om iets te kunnen bereiken en hoe een positieve mindset hieraan kan bijdragen. Ik geniet iedere dag van het werken met 'mijn' leerlingen en probeer mijn kennis, maar zeker ook een stukje van mijn doorzettingsvermogen, motivatie en optimisme door te geven. Het is voor mij een grote waardering om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan hun groeiproces.

Bij mijn begeleidingen merkte ik dat kinderen vaak veel energie kwijt zijn aan bijsturend gedrag (zoals ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, nagelbijten, hoogsensitiviteit en faalangst) en een verstoord beweegpatroon (zoals teenlopen, moeite hebben met balanceren of hinkelen, als baby niet of pas erg laat tijgeren of kruipen) waardoor het huiswerk maken en leren niet goed lukt en ook onnodig veel energie en tijd kost. Daarom ben ik een opleiding MNRI® reflexintegratie gaan volgen zodat ik bij deze kinderen ook de werkelijke dieperliggende oorzaak van het probleem kan aanpakken.

Ik begeleid leerlingen van College Den Hulster, het Valuascollege, het Blariacumcollege, Wings Agora, de Berkenschutse (VMBO, (tweetalig) HAVO, (tweetalig) VWO, VWO+, Sokrateion en Da Vinci), Spirare, kinderen van verschillende basisscholen in Venlo e.o., thuiszitters/ uitvallers en ik werk met MNRI® reflexintegratie bij baby's, kinderen en jongeren van 0-25 jaar.

Door regelmatige bijscholing, het volgen van cursussen en deelnemen aan intervisiegroepen zorg ik ervoor dat ik up-to-date blijf van de ontwikkelingen in mijn werkgebied.

Angelique Schoeber helpt kinderen aan succeservaringen op school

Wat betekent 'Bewust Bekwaam'? 

De psycholoog Maslow definieerde in 1954 een model waarin hij 4 verschillende leerfasen benoemde en beschreef. Dit model wordt nog steeds gebruikt bij leerprocessen en gedragsverandering. De 4 verschillende leerfasen zijn een combinatie van de mate van bekwaamheid (hoe goed iemand iets kan) en de mate van bewustzijn (ben je je bewust van je handelen of doe je iets vanuit je onderbewuste).

Ben je onbewust onbekwaam, dan ben je je er niet van bewust dat je ergens niet goed in bent en iets niet beheerst. Hier heb je in het begin geen last van totdat er zaken fout gaan. Als je bijvoorbeeld voor een bepaald vak steeds onvoldoendes haalt, maar niet weet dat je op een verkeerde manier aan het leren bent, kan dit ervoor zorgen dat je blijvende hiaten oploopt. Hier wordt geen enkel kind blij van natuurlijk... In deze fase ontstaat bewustwording van je tekortkomingen.
In de fase dat je bewust onbekwaam bent, is een leerbehoefte ontstaan. Bij het oefenen van nieuwe dingen merk je dat het allemaal nog niet zo gemakkelijk gaat. Je wil graag ergens beter in worden, maar hoe? Hiervoor kun je hulp inschakelen. Misschien kom je wel bij mij terecht. Je leert dan nieuwe vaardigheden, oefent met andere leerstrategieën die beter bij jouw leerstijl passen, we kijken naar jouw manier van denken en gaan eraan werken dat jij je gedachten op een helpende manier kan gaan inzetten zodat het je helpt bij je schoolwerk.
Als je bewust bekwaam bent, ben je zelf in staat om werk en taken op een juiste manier aan te pakken. Je denkt er goed over na hoe je een taak gaat aanpakken en voert deze vervolgens met een goed resultaat uit. Op school krijg je de lesstof mee, het huiswerk maken en leren gaat gemakkelijker en sneller. Hierdoor zullen je prestaties op school verbeteren. Dit is het moment waarop we samen besluiten dat je voldoende gegroeid bent op het vlak waar je in het begin hulp bij nodig had. Je kunt met meer zelfvertrouwen zelfstandig verder en we sluiten de begeleiding af!
Zodra je je nieuwe manier van werken hebt geautomatiseerd en je er niet meer bij hoeft na te denken hoe je iets succesvol uitvoert, ben je onbewust bekwaam. Dit kun je bereiken door alles wat je hebt geleerd, te blijven toepassen.

Bewust Bekwaam leerfasen Maslow

Praktische zaken

Voordat een begeleidingstraject wordt opgestart, maken we eerst kennis met elkaar. Ik vind het belangrijk dat we er samen van overtuigd zijn dat ik de juiste persoon ben waar jij je kind aan toevertrouwt. Ook maken we tijdens dit gesprek duidelijk waar jouw/ jullie zoon of dochter tegenaan loopt. Afhankelijk hiervan wordt in onderling overleg een keuze voor begeleidingsvorm (individuele huiswerkbegeleiding, bijles, training, coaching) en/of reflexintegratie gemaakt. Gedurende het traject zijn ouders/ verzorgers betrokken zodat je je kind thuis ook kunt ondersteunen.

Lokatie
De praktijk is gevestigd aan de Ferdinand Bolstraat 43 in Venlo. Hier zijn de individuele begeleidingen (huiswerkbegeleiding, bijles en coaching), reflexintegratie-behandelingen en groepstrainingen. Er is gratis parkeergelegenheid.

Afspraken
Afspraken kunnen minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Bereikbaarheid
Tijdens schoolvakanties is Bewust Bekwaam gesloten. Het kan dan langer duren voordat contact met jullie wordt opgenomen.


Een doel zonder een plan is slechts een wens...