Huiswerkbegeleiding Venlo - huiswerk maken en leren

Begrijpend lezen leer je met 'Alle teksten de baas' bij Bewust Bekwaam in Venlo

Waarom is begrijpend lezen zo belangrijk?

Begrijpend lezen is de basis voor veel schoolvakken op de basisschool. Op het voortgezet onderwijs en bij vervolgstudies is het zelfs nodig voor bijna alle vakken… Het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen is daarom erg belangrijk voor de HELE schoolcarrière.

In de training ‘Begrijpend lezen - Alle teksten de baas’ leert jouw zoon of dochter in 6 stappen hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden

Welke resultaten worden behaald?

Met de methode ‘Alle teksten de baas’ leren leerlingen met behulp van een 6 stappenplan na te denken over de tekst en zichzelf de juiste vragen te stellen. Ze leren de tekst te verbeelden, in hun eigen woorden na te vertellen en woordenschat wordt uitgebreid. Zo worden verbanden gelegd waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Het resultaat is dat leerlingen alle soorten teksten kunnen verwerken en snappen en betere cijfers halen voor begrijpend lezen. Hierdoor is ook het maken van samenvattingen en mindmaps gemakkelijker, leerstof wordt beter onthouden en cijfers voor toetsen gaan omhoog.

Basisschool

Teksten worden beter begrepen met 'Alle teksten de baas'

Begrijpend lezen gebruik je bij veel vakken op de basisschool. Bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen (redactiesommen) is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet de informatie in het verhaaltje begrijpen en pas daarna kun je de som uitrekenen.

Begrijpend lezen is ook nodig bij vakken als natuur/ biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…, maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren (letterlijk opschrijven wat ze hebben geleerd) en bij vragen waar ze verbanden moeten leggen, het geleerde moeten kunnen toepassen of inzichtvragen gaan ze de mist in.

Middelbare school

Op het voortgezet onderwijs worden toetsvragen vaak gesteld volgens het RTTI-principe. Een leerling moet het geleerde kunnen:

R:     reproduceren, bijv. woordjes, begrippen, een stappenplan opnoemen, namen van botten bij het menselijk lichaam, enz.
T1:    toepassen in een bekende situatie of een situatie die lijkt op waar op school al mee geoefend is 
T2:   toepassen in nieuwe situaties, dus zelf bedenken welk gedeelte van de leerstof gecombineerd moet worden met de nieuwe situatie om de vraag te kunnen         beantwoorden. Hiervoor moet je verbanden kunnen leggen. 
I:      toepassen bij een open vraagstuk. Dit vraagt om inzicht en denken vanuit verschillende, nieuwe invalshoeken. 

Op het voortgezet onderwijs wordt met name getoetst op toepassings- en inzichtvragen. Als leerlingen niet goed begrijpend kunnen lezen, kan dat voor problemen zorgen. Een leerling die wel letterlijk alles uit het hoofd kan leren, maar niet begrijpt wat er is geleerd en geen verbanden heeft gelegd tussen de verschillende onderdelen, zal ondanks de vele uren studie geen goede cijfers halen voor dit soort toetsen. Daarom is ‘Alle teksten de baas’ ook zeer geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Leren hóe je het beste kunt studeren gaat namelijk hand in hand met begrijpend lezen.

Wat houdt de training ‘Alle teksten de baas’ in?

‘Alle teksten de baas’ werkt met een top-down aanpak, dus eerst overzicht over het grote geheel, daarna inzicht in de delen. Er wordt gewerkt aan:

- Basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor leesbegrip. Denk hierbij aan de werking van de hersenen zoals het geheugen en oogvaardigheden die nodig zijn om een tekst vloeiend en gefocust te kunnen lezen. Meer over deze oogvaardigheden lees je op pagina ‘het belang van ogen’. Tussendoor doen we oefeningen met bewegen en oefeningen om de linker- en rechterhersenhelften goed te laten samenwerken (lateralisatie).

- Voor het begrip van de tekst wordt gewerkt met een stappenplan dat bij alle teksten kan worden ingezet. Tijdens de lessen wordt het stappenplan goed ingeoefend en leren de leerlingen hoe ze op een makkelijke manier door alle teksten kunnen komen zodat ze deze begrijpen en onthouden.

Alle teksten de baas - overzicht training bij Bewust Bekwaam Venlo

Ook leren ze werken met leesstrategieën die het tekstbegrip vergroten en wordt geoefend met verschillende soorten vragen die vaak bij teksten (o.a. CITO) voorkomen. Ze leren verwijswoorden, verbindingswoorden en synoniemen onderscheiden en het kunnen herkennen van de betekenis hiervan in de tekst.

Verschillende manieren om een tekst te verwerken worden geoefend. De ene leerling werkt graag met kleuren en houdt van mindmappen. De andere leerling maakt liever een geschreven samenvatting. Door het stappenplan bij alle teksten toe te passen wordt continu gewerkt aan het ontwikkelen van deze vaardigheden en ontdekken we de manier die het best bij de leerling past. De training is daarom geschikt voor zowel beelddenkers als taaldenkers

Wordt jouw zoon of dochter ook alle teksten de baas?

Bij Bewust Bekwaam kunnen leerlingen een individuele of een groepstraining volgen voor Begrijpend Lezen. Data en tijden voor de groepstrainingen worden in overleg vastgelegd. De groepstraining gaat door bij minimaal 3 kinderen. Er kunnen maximaal 5 kinderen in de groep. Bij een groepstraining zijn er 6 lessen van 1,5 uur. De tijd vliegt altijd voorbij door de grote afwisseling in het programma. De kinderen werken in een overzichtelijk werkboek dat ze ook als naslagwerk thuis of op school kunnen gebruiken.

'Alle teksten de baas' wordt vaak gecombineerd met de ‘Ik Leer Leren’ training of als onderdeel van de individuele begeleiding meegenomen. Dit zijn sessies van ong. 1 uur.  

Wil je je zoon of dochter aanmelden of wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in en er wordt binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen.

Scholen

‘Alle teksten de baas’ wordt op scholen in heel Nederland aangeboden aan leerlingen. Het doel kan zijn leren begrijpend lezen, maar ook bijv. om in te kunnen zetten bij pre-teaching. Bewust Bekwaam werkt samen met diverse scholen in  Venlo. Voor het bespreken van mogelijkheden kun je telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Reacties van ouders en leerlingen

» “Ik schreef voor mijn samenvatting eerst altijd hele bladzijden over uit het boek. Nu zijn mijn samenvattingen veel beter. Ze zijn korter en overzichtelijker.”
» “Ik had altijd een hekel aan mindmappen, maar nu weet ik pas hoe ik een goede mindmap kan maken en hoe ik deze kan leren.”
» “Het was voor ons een letterlijke eye-opener toen we er bij jou achterkwamen dat M.'s ogen helemaal niet goed samenwerkten. Wij zijn zo blij dat dit nu veel beter is geworden door jouw oefeningen. Hij kan zich nu veel beter concentreren als hij aan het leren is. En we zien dat hij veel geleerd heeft bij de training! Hij heeft voor zijn toets Biologie zelfs een 8,3 gehaald.”
» “S. had op haar rapport een C voor begrijpend lezen. Bij de laatste toets had ze maar 2 vragen fout!”

'Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg'

Albert Einstein